Welkom bij Kiwanis Gent Gravensteen – Bike2Art!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Bike2Art,

Website adres: https://www.bike2art.be.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Verlaat de website als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina vermeld staan.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te helpen personaliseren.

Door Bike2Art te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina server. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te beheren. U hebt de mogelijkheid om optionele cookies te aanvaarden of te weigeren. Er zijn enkele verplichte Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Deze cookies vereisen uw toestemming niet omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat door het accepteren van verplichte Cookies, u ook Cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster geleverd door derden en geïntegreerd in onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art) en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Kiwanis Gent Gravensteen. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn vastgesteld.

U mag niet:

 • Materiaal van Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art) kopiëren of herpubliceren
 • Materiaal van Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art) verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art) reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herverdelen inhoud van Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art)

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art) filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt de commentaren niet voor hun aanwezigheid op de website. Reacties geven niet de standpunten en meningen weer van Kiwanis Gent Gravensteen, haar agenten en/of filialen. Reacties geven de meningen en opinies weer van de persoon die hun meningen en opinies plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art) niet aansprakelijk voor de commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de commentaren op deze website.

Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art) behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en dat u over alle nodige licenties en toestemmingen beschikt om dit te doen;
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten, dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • De opmerkingen zullen niet gebruikt worden om zaken of gewoontes te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art) hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze Inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere opgenomen bedrijven hyperlinken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheid en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze Website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;
 • Gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
 • online directory distributeurs;
 • internet portal sites;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Kiwanis Gent Gravensteen compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of instemming impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons daarvan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen aan Kiwanis Gent Gravensteen. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contact informatie, alsmede de URL van uw site, een lijst van URL’s vanwaar u van plan bent te linken naar onze website, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van het logo of ander artwork van Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art) zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website worden geuit. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons te informeren. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is. Wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad, en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Archieven

Categorieën

 • Geen categorieën

Latest Posts

Categories

 • Geen categorieën