De Bike2Art website is eigendom van Kiwanis Gent Gravensteen, die een verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben deze Privacy Policy aangenomen, die bepaalt hoe wij de door Kiwanis Gent Gravensteen (Bike2Art Website) verzamelde informatie verwerken, en die ook de redenen aangeeft waarom wij bepaalde persoonlijke gegevens over u moeten verzamelen.

Daarom moet u deze Privacy Policy lezen voordat u de Bike2Art website gebruikt.

Wij dragen zorg voor uw persoonlijke gegevens en verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te garanderen.

Persoonlijke informatie die wij verzamelen:

Wanneer u de Bike2Art bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en sommige van de geïnstalleerde cookies op uw apparaat. Bovendien, als u door de site bladert, verzamelen wij informatie over de individuele webpagina’s of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site verwezen, en hoe u met de site omgaat. Wij verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als “Apparaatinformatie”. Bovendien kunnen wij de persoonsgegevens verzamelen die u aan ons verstrekt (inclusief maar niet beperkt tot Naam, Achternaam, Adres, betalingsinformatie, etc.) tijdens de registratie om de overeenkomst te kunnen nakomen.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze topprioriteit is de veiligheid van de gegevens van de klant, en als zodanig mogen wij slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen voor zover dat absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik van de website op te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op een zodanige wijze geaggregeerd dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te verstrekken waarmee iemand u als een specifiek, identificeerbaar individu zou kunnen identificeren. Indien u echter bepaalde functies van de website wenst te gebruiken, of indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen of andere gegevens wenst te verstrekken door het invullen van een formulier, kan het zijn dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt, zoals uw e-mail, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, maar dan is het mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige functies van de website. U zult bijvoorbeeld niet in staat zijn om onze Nieuwsbrief te ontvangen of direct contact met ons op te nemen vanaf de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via finance@kiwanisgentgravensteen.be

Uw rechten:

Als u een Europese ingezetene bent, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht om geïnformeerd te worden.
  • Het recht van toegang.
  • Het recht op rectificatie.
  • Het recht om gegevens te laten wissen.
  • Het recht op beperking van de verwerking.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Het recht van bezwaar.
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Als u een Europese ingezetene bent, merken wij bovendien op dat wij uw gegevens verwerken om contracten na te komen die wij mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Site), of anderszins om onze hierboven vermelde legitieme zakelijke belangen na te streven. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie buiten Europa kan worden overgedragen, met inbegrip van Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of de privacypraktijken van derden. Wij raden u aan om op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.

Informatiebeveiliging:

Wij beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij hanteren redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonsgegevens in haar controle en bewaring. Geen enkele gegevensoverdracht via het internet of een draadloos netwerk kan echter worden gegarandeerd.

Wettelijke openbaarmaking:

Wij zullen alle informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactinformatie:

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit Beleid of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw Persoonlijke Gegevens, kunt u een e-mail sturen naar finance@kiwanisgentgravensteen.be

 

Archieven

Categorieën

  • Geen categorieën

Latest Posts

Categories

  • Geen categorieën